تماس با ما

    051-12345678

    novo@gmail.com

    ایران، استان خراسان رضوی

    اگر نور و رنگی وجود نداشته باشد، جهان بدون عکاسی برای ما بی معنی خواهد بود.

    عکس های من از نور، رنگ، تکنیک های پردازش سیاه و سفید، عکس های پرنعمت، دیدگاه خلاق و البته، مهمتر از همه، شخصیت های مردم من عکاسی الهام گرفته اند!